Δείγμα σελίδας

Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα Σελίδας WordPress.

Στο WordPress οι Σελίδες διαφέρουν από τα Άρθρα κατά το εξής: Οι μεν Σελίδες διατάσσονται ιεραρχικά (έτσι, π.χ., μία σελίδα μπορεί να έχει υποσελίδες) και εμφανίζονται στο μενού σελίδων, τα δε Άρθρα διατάσσονται χρονολογικά και είναι καταλληλότερα για περιεχόμενο χρονολογικού χαρακτήρα (ειδήσεις, ανακοινώσεις, σκέψεις, ημερολόγια κλπ.).

Μια κοινή χρήση σελίδων είναι το About η Περί, δηλ. μια σελίδα που λέει δύο λόγια για τον ιστότοπό σας.

Από τον Πίνακα ελέγχου μπορείτε να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε τη σελίδα που βλέπετε και να φτιάξετε περισσότερες σελίδες όπως ακριβώς τις θέλετε.

Καλές δημοσιεύσεις!